नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका कारागारहरु