नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

कार्यविधि

सि.नं शीर्षक
1 सजाय,माफी,मुलतवी,परिवर्तन वा कम गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि,२०७१ डाउनलोड
2 कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका -२०६१ थप डाउनलोड
3 कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका -२०६१ डाउनलोड
4 कारागार व्यवस्थापन कार्याविधि २०७३ डाउनलोड
5 कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ (पहिलाे संशाेधन) डाउनलोड