नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

कालिकास्थान ,काठमाडौं

आचारसंहिता

सि.नं शीर्षक
1 कारागार कार्यालयको कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बन्दी र आगन्तुकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०७९ डाउनलोड