नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

कालिकास्थान ,काठमाडौं

नियम

सि.नं शीर्षक
1 कारागार नियमावली २०२० डाउनलोड
2 प्रहरी नियमावली २०४९ डाउनलोड
3 निजामति सेवा नियमावली २०५० डाउनलोड
4 कारागर ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० डाउनलोड