नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कालिकास्थान ,काठमाडौं

कारागार व्यवस्थापन विभाग

क्र.सं. Name Address District Contact Prisoner Mobile No. Email Kaifiyat
No data available.