Rules

S.N Title
1 कारागार नियमावली 2020 Download
2 प्रहरी नियमावली 2049 Download
3 निजामति सेवा नियमावली 2050 Download
4 कारागर ऐन, 2019 र कारागार नियमावली, 2020 Download