Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Department of Prison Management

    

Highlights:

  • प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र अनुगमनका क्रममा महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरे,प्रा.बा.वि.के.संचालिका सि.एन.एन सुप

  • प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको अनुगमनका क्रममा महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरे लगायत कर्मचारीहरु,प्रारम्भिक ब

  • २०७३ पहिलो गोष्टि चितवन- क्षेत्रिय प्रशासक वाट उद्घाटन

  • २०७३दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा क्षेत्रिय प्रशासकवाट मन्तव्य

  • दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा क्षेत्रिय प्रशासकवाट कार्यक्रम उद्घाटन

  • वाकेँको गनापुरमा निर्माणाधिन खुल्ला कारागार

  • दोस्रो गोष्टि नेपालगंज,बाकेँमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको मन्तव्य

  • कारागार व्यवस्थापन विभागको पहिलो गोष्टि(मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल) एक झलक

  • नेपालका कारागारहरु जिल्लागत अवस्थिती र क्षमता

  • सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू बाट कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ज्यूलाई मानपदवी प्रदान गरिदै


Krishnachandra Ghimire
Director General

Ganesh Prasad Bhattrai
Director

Krishna Prasad Acharya
Director