नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

हाम्रा कर्मचारीहरु


नाम हरिप्रसाद मैनाली
पद महानिर्देशक
शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 985114007
नाम कृष्ण बहादुर कटुवाल
पद निर्देशक ( सूचना अधिकारी)
शाखा बन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 9841360598
नाम राजुप्रसाद पाैडेल
पद निर्देशक
शाखा प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 9851173426
नाम भरतराज पाैडेल
पद शाखा अधिकृत
शाखा वन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 17
नाम सपना कुमारी भट्टरार्इ
पद शाखा अधिकृत
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 13
नाम इन्दु शर्मा निराैला
पद लेखा अधिकृत
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम भुवन गाैतम
पद नायब सुब्बा
शाखा स्टोर
एक्सटेन्सन. नं.
नाम केशव अर्याल
पद नायब सुब्बा
शाखा वन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 17
नाम मन्जु अाेझा गुरागार्इ
पद नायब सुब्बा
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 16
नाम माधव सिग्देल
पद नायब सुब्बा
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 16
नाम बीरबलनाथ योगी
पद लेखापाल
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम करिस्मा काफ्ले
पद कम्प्युटर अपरेटर
शाखा IT फाँट
एक्सटेन्सन. नं.
नाम विष्णुहरी आचार्य
पद सह-लेखापाल
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम सरस्वता पाैडेल
पद खरिदार
शाखा बन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम बद्री तामांग
पद स. कम्प्युटर अपरेटर
शाखा IT फाँट / P.A.
एक्सटेन्सन. नं. 11
नाम शिव कार्की
पद स. कम्प्युटर अपरेटर
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम काले तामांग
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम केश बहादुर भुजेल
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम वाला सुवेदी
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम लक्ष्मी थापा
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम सरोज सिग्देल
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम भीमा तामांग
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.