नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

कारागार व्यवस्थापन विभाग

    


ईभेन्ट्स

हाम्रा कर्मचारीहरु


नाम गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ
पद महानिर्देशक
शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 9851140007
नाम सन्तोष लामिछाने
पद शाखा अधिकृत
शाखा वन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 13
नाम देवर्षि सापकोटा
पद शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 9851208129
नाम रविराज खनाल
पद लेखा अधिकृत
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम गणेश गुर्मछान
पद नायब सुब्बा
शाखा स्टोर
एक्सटेन्सन. नं.
नाम सरिता पंगेनी
पद नायब सुब्बा
शाखा वन्दी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 17
नाम मन्जु ओझा गुरागाई
पद नायब सुब्बा
शाखा कर्मचारी प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं. 16
नाम सुमन राउत
पद लेखापाल
शाखा लेखा शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम करिस्मा काफ्ले
पद कम्प्युटर अपरेटर
शाखा IT फाँट
एक्सटेन्सन. नं.
नाम सरस्वता पाैडेल
पद खरिदार
शाखा प्रशासन शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम बद्री तामांग
पद स. कम्प्युटर अपरेटर
शाखा IT फाँट / P.A.
एक्सटेन्सन. नं. 11
नाम शिव कार्की
पद स. कम्प्युटर अपरेटर
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम काले तामांग
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम केश बहादुर भुजेल
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम वाला सुवेदी
पद ह.स.चा.
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम लक्ष्मी थापा
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम सरोज सिग्देल
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.
नाम भीमा तामांग
पद कार्यालय सहयोगी
शाखा
एक्सटेन्सन. नं.