Government of Nepal

Ministry of Home Affairs

Kalikasthan,Kathmandu

Department of Prison Management

News & Notices

24 June
2024

कैदकट्टा सम्बन्धी सात (7) दिने सार्वजनिक सुचना

Read More
07 June
2024

कैदकट्टाको लागि कारागार कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्र

Read More
25 Aug
2023

संविधान दिवस 2080 को अवसरमा कैदकट्टाको लागि कारागार कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्र

Read More
30 Jan
2023

Total prisoners of Poush

Read More
05 Jan
2023

Total prisoners of Mangsir

Read More
30 Nov
2022

Total prisoners of Kartik

Read More
08 Nov
2022

Prison ACt, 2079

Read More
08 Nov
2022

Total prisoners of Ashoj

Read More
12 Oct
2022

Total prisoners of Bhadra

Read More
07 Sep
2022

Total prisoners of sarwan

Read More
25 July
2022

Asar (2079) Progress report

Read More
28 June
2022

Total prisoners of Jestha

Read More
09 June
2022

Total prisoners of Baishak

Read More
09 May
2022

Prison Reform Concept Paper

Read More
26 Apr
2022

Total prisoners of Chaitra

Read More
29 Mar
2022

Total Prisoners of Falgun

Read More
24 Feb
2022

Total Prisoners of Magh

Read More
06 Feb
2022

2078 Poush month prisoners detail

Read More
31 Jan
2022

2078 kartik month prisoners detail

Read More
31 Jan
2022

2078 manshir month prisoners detail

Read More
28 Dec
2021

विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा - (लेखा)

Read More
28 Dec
2021

करार सेवामा भर्ना बारे ।

Read More
28 Dec
2021

डिल्लीवजार कारागारमा भएको घटना सम्वन्धमा ।

Read More
28 Dec
2021

बैशाख मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

COVID-19 संक्रमण विरुद्द स्वास्थ्य व्यवस्थापन

Read More
28 Dec
2021

बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधिमा स्थानान्तरण गरिएका कंदीवन्दीको विवरण ।

Read More
28 Dec
2021

COVID-19 संक्रमण नियन्त्रण सम्वन्धमा ।

Read More
28 Dec
2021

जेष्ठ मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पेश गरिने प्रस्ताव सम्वन्धी फाराम

Read More
28 Dec
2021

असार मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

भाद्र मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

श्रावण मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

कार्तिक मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

मंसिर मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

पौष मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

माघ मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

फागुन मास्केबारी 2077

Read More
28 Dec
2021

गणतन्त्र दिवस 2078 को अवसरमा कैद कट्टी/माफी मिनाहा पाई छुटेका कैदीवन्दीको विवरण

Read More
28 Dec
2021

जेठ महिनाको मास्केवारी

Read More
28 Dec
2021

निजामती दिवसको अवसरमा कारागार व्पवस्थापन विभाग र कारागार कार्यालयहरुबाट पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरु

Read More
28 Dec
2021

2078 साल श्रावण महिनाको मास्केवारी

Read More
28 Dec
2021

2078 साल असार महिनाको मास्केवारी

Read More
28 Dec
2021

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5 (3 ) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग संग सम्बन्

Read More
28 Dec
2021

2078 साल अशोज महिनाको मास्केवारी

Read More
28 Dec
2021

2078 साल भदौं महिनाको मास्केवारी

Read More
27 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2074 श्रावण

Read More
27 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2074 भाद्र

Read More
27 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2074 असोज

Read More
27 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2074 कार्तिक

Read More
27 Dec
2021

मंसिर मास्केबारी 2074

Read More
27 Dec
2021

पाैष मास्केबारी 2074

Read More
27 Dec
2021

माघ मास्केबारी 2074

Read More
27 Dec
2021

फाल्गुन मास्केबारी 2074

Read More
27 Dec
2021

चैत्र मास्केबारी 2074

Read More
27 Dec
2021

वैशाख मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

जेष्ठ मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

असार मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

श्रावण मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

भाद्र मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

अाश्विन मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

कार्तिक मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

मंसिर मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

पाैष मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

माघ मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

फाल्गुन मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

चैत्र मास्केबारी 2075

Read More
27 Dec
2021

बैशाख मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

जेष्ठ मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

विज्ञप्ती

Read More
27 Dec
2021

आषाढ मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

श्रावण मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

भाद्र मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

आश्विन मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

कार्तिक मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

मंसिर मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

पौष मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

माघ मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

फागुन मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

काेरोना भाइरससम्वन्धी परिपत्र ।

Read More
27 Dec
2021

छुटीगएका कैदी संख्या सम्वन्धी सूचना

Read More
27 Dec
2021

COVID-19 पूर्वतयारी/प्रतिकार्य सम्वन्धी सूचना

Read More
27 Dec
2021

चैत्र मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

चैत्र मास्केबारी 2076

Read More
27 Dec
2021

छुटेका कैदीवन्दीको विवरण सम्वन्धमा

Read More
27 Dec
2021

विवरण पठाउने सम्वन्धमा ।

Read More
12 Dec
2021

नेपालका कारागारहरुको क्षमता

Read More
12 Dec
2021

जेलरहरुको विवरण

Read More
12 Dec
2021

विदेशी कैदी/वन्दीको संख्या

Read More
12 Dec
2021

कैदी/वन्दी मास्केवारी वैशाख 2072

Read More
12 Dec
2021

निरिक्षण फारम

Read More
12 Dec
2021

माफी मिनाहा परिपत्र 2072-2-1

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2072 फागुन

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2072 चैत्र

Read More
12 Dec
2021

कर्मचारी विवरण प्रविष्टी सम्बन्धमा

Read More
12 Dec
2021

जेलरहरुको नाम,स्तर,फोन नं

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 वैशाख

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 जेष्ठ

Read More
12 Dec
2021

सेवा करार लिने वारे

Read More
12 Dec
2021

जेलरहरुको नाम,स्तर,फोन नं

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 असार

Read More
12 Dec
2021

सजाय,माफि,मुलतवी परिवर्तन वा कम गर्ने

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 असोज

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 भाद्र

Read More
12 Dec
2021

prison act

Read More
12 Dec
2021

बेरुजु सम्वन्धी

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 कात्तिक

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 मंसिर

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 पौष

Read More
12 Dec
2021

आगामी वर्षको वजेटका लागी आवश्यक विवरणहरु यही फर्मको फरम्याटमा भरी पठाउनुहोला

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 माघ

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 फागुन

Read More
12 Dec
2021

कारागार कार्यालयको नाम,नं

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2073 चैत्र

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2074 वैशाख

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2074 जेष्ठ

Read More
12 Dec
2021

मासिक मास्केबारी 2074 असार

Read More